وبلاگ

تبریک ، تخفیف و حرف های آفتابی

باز هم در به در شب شده ام، ای نور سلام… باز هم زائرتان نیستم، از دور سلام… با عرض…

Read More

راه اندازی آزمایشی شبکه آموزش آفتاب رایانه

با سلام راستش می خواستم این درخواست رو جور دیگه ای عنوان کنم اما در آخر به این نتیجه رسیدم…

Read More

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

سلام مدت ها از آخرین زمانی که در وبلاگ در خدمات شما دوستان بوده ایم ،گذشته است. علی رقم این…

Read More